Visual Basic .NET

Visual Basic .NET

Počet referencí: 10

Programuji desktopové, webové, mobilní, IoT a doplňky do Office v programovacím jazyce Visual Basic .NET. Umím použít většinu jeho konstrukcí a aplikace v něm objektově naprogramovat.

HTML

Web

Počet referencí: 10

Vytvářím webové aplikace s použitím nejmodernějšího webového standardu značkovacího jazyka HTML5 a CSS3. Využívám nové funkcionality HTML5 jako jsou pokročilé možnosti moderních formulářů, data-* attributy, canvas, multimediální prvky, sémantické značky a další.

javaScript

JavaScript

Počet referencí: 10

Umím naprogramovat webové aplikace a doplňky interaktivní doplňky webových aplikací v JavaScriptu včetně podpory relativně starších zařízení. Umím v javaScriptu programovat objektově včetně všech pokročilých části a využívát nejrůznější nové a moderní technologie jako je File Reader API, Full Screen API, Blob API, Web Workers a další.

TypeScript

TypeScript

Počet referencí: 6

Znám a umím použít i složité konstrukce jazyka TypeScript, což je jazyk, který nadstavuje JavaScript o striktní používání datových typů. V jazyce TypeScript vyvíjím takřka všechny webové aplikace. Umím naprogramovat i doplněk využívající TypeScript Language Serivce a případně i vytvořit aplikaci, která díky tomu umí strojově zpracovávat zdrojové kódy TS.

Windows Forms

Windows Forms

Počet referencí: 5

Tvořím .NET aplikace ve formulářovém frameworku Windows Forms s použitím nejrůznějších základních, pokročilých včetně vlastních komponent. V případě potřeby používám i externí prvky, jako jsou například prvky vykreslovacího jádra WebKit nebo Flash Playeru.

PHP

PHP

Počet referencí: 4

Tvořím dynamické webové stránky a aplikace v programovacím jazyce PHP. V aplikacích pracuji běžně s databázemi MySQL, databázovým ovladačem PDO. V PHP si vyvíjím svoje vlastní na míru vytvořené systémy pro správu webových stránek a aplikací.

Windows Presentation Foundation

Windows Presentation Foundation

Počet referencí: 4

Tvořím formulářové .NET aplikace s pomocí formulářového frameworku Windows Presentation Foundation. Používám základní i sofistikované komponenty jako je panel Ribbon. Aplikace vytvořené s pomocí tohoto moderního frameworku pak dokonale fungují na monitorech s vysokým DPI.

Rozšíření vývojových prostředí

Rozšíření vývojových prostředí

Počet referencí: 3

Rozšíření vývojového prostředí (Visual Studio, vývojová prostředí od JetBrains) přidává nové funkcionality jako je podpora normálně nepodporovaného jazyka či nástroje pro usnadnění práce ať už s obecnými problémy nebo s problémy specifickými ke konkrétnímu produktu, který je v tomto prostředí vyvíjen.

ASP.NET

ASP.NET

Počet referencí: 2

Vytvářím aplikace využívající technologii ASP.NET jak v jazyce C#, tak Visual Basic. Pro přístup a ovládání databáze Microsoft SQL Serveru z webové aplikace využívám jak jazyk T-SQL, tak ORM framework EntitiFramework.

SASS

SASS

Počet referencí: 2

Pro pomoc s práci s styly webových stránek aplikací používám CSS preprocesor SASS.

MySQL

MySQL

Počet referencí: 2

Umím používat databázový systém MySQL a jeho Open Source následovníka MariaDB. Umím modelovat a vytvářet databáze v tomto systému a následně k systému připojit aplikace.

Microsft SQL Server

Microsft SQL Server

Počet referencí: 1

Umím používat databázový systém Microsoft SQL Server. Umím modelovat a vytvářet databáze v tomto systému a následně k systému připojit aplikace.

node.js

node.js

Počet referencí: 1

Vytvářím převážně serverové aplikace v programovacím jazyce JavaScript běžících na platformě node.js. Mám zkušenosti i s částečným sdílením kódu mezi serverovou (node.js) a klientskou stranou (webový prohlížeč), kdy část stejného kódu běží jak na serveru tak u klienta. Aplikace povětšinou připojuji k nerelačním databázím MongoDB.

Internet Of Things

Mikrokontroléry a Internet Of Things

Počet referencí: 1

Ve volném času programuji mikrokontroléry AVR, ARM (STM32) a měl jsem možnost na jednom projektu pracovat s platformou ESP8266, tedy připojit hardware k internetu pomocí protokolu WiFi.