Seskupování událostí

Skript pro seskupování událostí ze stejného zdroje využívaný na IT sociální síti Itnetwork.cz. Obdoba skriptu se na síti používá dodnes.