Run dialog shortcut creator

Run dialog shortcut creator (RDSC) je aplikace, sloužící k vytvoření záznamu v registru Windows na základě, kterých Windows umí zavést pojmenovaný odkaz na aplikaci do nabídky start a pomocí dialogového okna Win + R.

Cesty k adresářům ve kterých sídlí programy,Łze samozřejmě přidat do systémové proměnné PATH. Nicméně přidání do registru přidává několik výhod. V okamžiku, kdy do PATH přidáte cestu k složce nasdílíte celý její obsah, nejenom .exe aplikace.