Převodník vozrce <> název kyselin

Aplikace, která umí převést zadaný vzorec kyseliny na její název a také umí převádět i obráceně (název na vzorec). Aplikace je naprogramována jako ukázka programoání v programovacím jazyce Visua Basic. Aplikace využívá formulářový framework Windows Forms.