MySQL Editor for Visual Studio

Rozšíření vývojového prostředí Visual Studio, která přidává podporu pro editor syntaxe MySQL.

Zvýrazňování kódu

Editor umí zvýrazňova klíčová slova, komentáře, textové řetězce, ... tak jak je potřeba. Kód tak není čistý černý plaintext ale respektuje barvy nastavené ve Visual Studiu.

Našeptávání kódu

Editor našeptává na správné místě pouze to co je na daném místě možné v kódu napsat. Ukazuje to následující obrázek

Spouštění kódu

Rozšíření umožňuje přímo z editoru kód spustit a pokud dotaz vrátí data, tak je umí i v tabulce zobrazit.

Stažení

Rozšíření je zdarma ke stažení na Visual Studio Gallery.