Microsft SQL Server

Umím používat databázový systém Microsoft SQL Server. Umím modelovat a vytvářet databáze v tomto systému a následně k systému připojit aplikace.

Reference

English Learner

Aplikace sloužící k výuce slovní zásoby v cizím jazyce. Zadává uživateli slovíčka a vyhodnocuje jeho odpovědi. Podporuje režim testu a učení. Umí zobrazit slovíčka, které uživatel zadal špatně, exportovat je, tisknout a generovat z nich PDF. Obsahuje také zabudovaný editor databáze slovní zásoby.