Hide Notifications Flag

Hide Notifications Flag je rozšíření Visual Studia, které z uživatelského rozhraní Visual Studia odebírá razivě svítící ikonu vlaječky notifikující nějakou aktualizaci.

Po instalaci doplňku je seznam notifikací stále dostupný pod View > Notifications.

Před

Po

Stažení

Rozšíření je zdarma ke stažení na Visual Studio Gallery.