Dependency Vizualizer

Dependency Vizualizator je aplikace, která umí vizualizovat závislosti mezi nějakými bloky. Aplikace je programována v TypeScriptu a umožňuje pomocí vizualizovat bloky a vazby mezi nimi. Aplikaci jsem využil pro vizualizaci závislostí mezi balíčky OpenWRT.

Aplikace má nápovědu přes F1. Standardně nezobrazí žádný objekt, přes F3 zobrazí prompt na název balíku a zobrazí jeho závislosti. F6 zobrazí všechny objekty.

Aplikace načítá soubor data.js, kde jsou v poli deklarovány závislosti. V souboru musí být i pole ignore. Vazby jsou definovány následovně. Pro zdrojový kód data.js

var data = [
"aaa;bbb",
"bbb;ccc",
"ccc;ddd",
"ddd;aaa"
];
var ignore = [];

vypadá graf takto

Ukázka

Například graf závislostí balíku vim v dpkg (zobrazen pomocí F3) vypadá následovně.

Stažení aplikace

Aplikaci i s ukázkovými daty je možné stáhnout zde. Součástí aplikace je i aplikace pro vygenerování souboru data.js ze skutečného routeru s OpenWRT nebo Linuxového PC/serveru s Debianem. Aplikace se k routeru/PC/serveru připojuje pomocí SSH.

Stažení souboru

Soubor depviz.zip je připraven ke stažení.

Stáhnout